Rating List
Points / Hour List
Tournament List
Player / Country List

Select Player 1

Indian Championship 2016 - 2016-01-31

Group A
Pankaj Advani
-333
Shankar Rao
0-33
Jaswinder Singh
02-3
Rahul Agrawal
000-

Group B
Siddharth Parikh
-313
Nittin Kohli
0-03
Ketan Chawla
33-3
Amarnath Sharma
000-

Group C
Dhruv Sitwala
-33
Himanshu Jain
0-3
Malav Parikh
00-

Group D
Balachandra Bhaskar
-333
Ashutosh Padhy
1-33
Sundeep Gulati
00-3
B.I. Dhiraj
000-

Group E
Rupesh Shah
-233
Arun Agrawal
3-33
Digvijay Kadian
00-0
Ankit Kariwala
013-

Group F
Brijesh Damani
-333
Kalwala Venkatesham
2-33
Kanishk Jhanjharia
10-2
Ishmit Malik
023-

Group G
Dhvaj Haria
-233
Shrik. Suryanarayanan
3-33
Hitesh Kotwani
02-3
Jai Shankar Shaw
000-

Group H
Jaiveer Dhingra
-3w3
Sandaka Simhachalam
0-31
Rajeev Sharma
o0-0
Shahbaaz Khan
133-

Group I
Devendra Joshi
-333
Abhimanyu Gandhi
0-00
Hemanth Kumar
03-3
Jagadesh Bhuvaneswaran
231-

Group J
Alok Kumar
-333
V. Subramanian
1-33
Shekhar Surve
01-3
Sonam Gurang
000-

Group K
Sourav Kothari
-333
Durga Prasad
0-33
Shakeel Ahmed
22-2
Amit Sharma
103-

Group L
Ashok Shandilya
-333
I.H. Manudev
2-13
Shivam Arora
23-3
Akram Khan
001-

Group M
Manish Jain
-333
Aditya Agrawal
2-31
Kreishh Gurbaxni
00-0
I.V. Rajeev
033-

Group N
Nikhil Ghadge
-131
D. Rajkumar
3-33
Sundar Raj
21-3
Subrat Das
310-

Group O
Rafath Habib
-233
Ishpreet Chadha
3-33
Rishabh Kumar
00-0
Nitin Agarwal
213-

Group P
Vishal Madan
-333
Manan Chandra
1-33
M.S. Reddy
10-3
Raj Kumar
000-

Last 32
Pankaj Advani
3 : 1
Himanshu Jain
Rupesh Shah
3 : 1
Shrik. Suryanarayanan
Vishal Madan
0 : 3
Siddharth Parikh
Shivam Arora
1 : 3
Manish Jain
Jaiveer Dhingra
3 : 0
Hemanth Kumar
Kalwala Venkatesham
3 : 0
Ishpreet Chadha
D. Rajkumar
3 : 0
V. Subramanian
Durga Prasad
0 : 3
Balachandra Bhaskar
Ketan Chawla
1 : 3
Shankar Rao
Ashutosh Padhy
1 : 3
Arun Agrawal
Sourav Kothari
3 : 2
Manan Chandra
I.V. Rajeev
2 : 3
Alok Kumar
Devendra Joshi
3 : 2
Shahbaaz Khan
Rafath Habib
0 : 3
Brijesh Damani
Ashok Shandilya
0 : 3
Dhvaj Haria
Sundar Raj
0 : 3
Dhruv Sitwala

Last 16
Pankaj Advani
3 : 0
Rupesh Shah
Siddharth Parikh
3 : 0
Manish Jain
Jaiveer Dhingra
3 : 0
Kalwala Venkatesham
D. Rajkumar
0 : 3
Balachandra Bhaskar
Shankar Rao
3 : 0
Arun Agrawal
Sourav Kothari
3 : 0
Alok Kumar
Devendra Joshi
3 : 0
Brijesh Damani
Dhvaj Haria
3 : 2
Dhruv Sitwala

Quarter Finals
Pankaj Advani
2 : 4
Siddharth Parikh
Jaiveer Dhingra
0 : 4
Balachandra Bhaskar
Shankar Rao
0 : 4
Sourav Kothari
Devendra Joshi
2 : 4
Dhvaj Haria

Semi Finals
Siddharth Parikh
4 : 0
Balachandra Bhaskar
Sourav Kothari
4 : 1
Dhvaj Haria

Final
Siddharth Parikh
2 : 5
Sourav Kothari


Return to Tournament List
Select Player 2

Copyright 2017 billiard-junkies.org - All rights reserved.
Flag icons by Icondrawer.

Imprint

Felix Knoll | redphex@redphex.net
2380 Perchtoldsdorf | Austria