Rating List
Points / Hour List
Tournament List
Player / Country List

Select Player 1

Indian Championship 2014 - 2014-02-26

Group A
Rupesh Shah
-31333
Siddharth Parikh
0-3333
I.V. Rajeev
32-323
Kankan Shamsi
000-23
Amit Sharma
0033-3
Anshul Mittal
00001-

Group B
Balachandra Bhaskar
-33333
Brijesh Damani
0-3333
Sandaka Simhachalam
01-333
Divya Sharma
010-33
Shri Krishna
1211-2
Ankit Kariwala
00023-

Group C
Ashok Shandilya
-33333
Raj Kumar
0-3333
Sagar Yadav
00-110
Nittin Kohli
013-01
Subrat Das
0133-3
Anseth Pareira
00331-

Group D
Dhvaj Haria
-31331
Dhruv Sitwala
2-1333
I.H. Manudev
33-333
Shivam Arora
001-33
Shankar Rao
0021-0
Ashutosh Padhy
30013-

Group E
Alok Kumar
-33333
Kamal Chawla
0-3233
Deepinder Singh
00-031
Jaiveer Dhingra
233-33
Sanjay Alaudia
0000-0
Yash Rungta
00303-

Group F
Manish Jain
-23323
Devendra Joshi
3-3233
Ajay Rehani
01-100
Shakeel Ahmed
133-21
Durga Prasad
3033-0
Jaswinder Singh
12333-

Group G
Kalwala Venkatesham
-33333
Arun Agrawal
1-3233
Jagadesh Bhuvaneswaran
10-231
Malkeet Singh
133-33
Alok Kumar
1020-o
Mumtaz Ali
0031w-

Group H
Rafath Habib
-23233
Sourav Kothari
3-3333
Shyam Jagtiani
11-123
Aditya Agrawal
303-33
Ketan Chawla
0032-3
Parthiv Jhaveri
11210-

Last 16
Ashok Shandilya
0 : 3
Dhruv Sitwala
Jaiveer Dhingra
3 : 0
Devendra Joshi
Sourav Kothari
3 : 1
Siddharth Parikh
Brijesh Damani
3 : 2
Kalwala Venkatesham
Alok Kumar
3 : 1
Aditya Agrawal
Malkeet Singh
3 : 2
I.H. Manudev
Rupesh Shah
3 : 1
Raj Kumar
Manish Jain
1 : 3
Balachandra Bhaskar

Quarter Finals
Dhruv Sitwala
4 : 0
Jaiveer Dhingra
Sourav Kothari
4 : 0
Brijesh Damani
Alok Kumar
4 : 0
Malkeet Singh
Rupesh Shah
3 : 4
Balachandra Bhaskar

Semi Finals
Dhruv Sitwala
3 : 4
Sourav Kothari
Alok Kumar
4 : 3
Balachandra Bhaskar

Final
Sourav Kothari
5 : 3
Alok Kumar


Return to Tournament List
Select Player 2

Copyright 2017 billiard-junkies.org - All rights reserved.
Flag icons by Icondrawer.

Imprint

Felix Knoll | redphex@redphex.net
2380 Perchtoldsdorf | Austria