Rating List
Points / Hour List
Tournament List
Player / Country List

Select Player 1

Indian Championship 2012 - 2012-01-27

Group A
Pankaj Advani
-33333
Sarang Shroff
0-1333
Sundeep Gulati
03-020
Durga Prasad
013-31
Kankan Shamsi
0030-0
D. Bhuwaneshwaran
10333-

Group B
Balachandra Bhaskar
-3333
Sandaka Simhachalam
2-333
Nittin Kohli
11-33
Dhvaj Haria
022-3
Anupam Jha
0000-

Group C
Geet Sethi
-0o333
Brijesh Damani
3-3333
V. Subramanian
w2-333
I.V. Rajeev
102-33
Shekhar Surve
0110-3
Anmoldeep Singh
01010-

Group D
Dhruv Sitwala
-03133
Prem Prakash
3-3333
Subrat Das
01-003
Raj Kumar
323-11
Arun Agrawal
1233-3
M.S. Reddy
00231-

Group E
Ashok Shandilya
-13323
Sourav Kothari
3-3333
Ahsan Ul-Haque
01-300
Rajat Khaneja
002-00
Manish Jain
3233-3
Farhad Tengda
00330-

Group F
Rupesh Shah
-0333
Siddharth Parikh
3-133
Shivam Arora
03-33
Malkeet Singh
102-3
Sasha Sambi
0011-

Group G
Devendra Joshi
-3333
Shyam Jagtiani
2-323
Rajesh Sharma
10-13
Shakeel Ahmed
233-3
Mridul Das
0000-

Group H
Kalwala Venkatesham
-w3333
Alok Kumar
o-1333
Vishal Madan
13-330
Himanshu Jain
010-10
Rafath Habib
0103-2
Parthiv Jhaveri
20333-

Last 16
Pankaj Advani
3 : 0
Shakeel Ahmed
Rupesh Shah
3 : 0
Kalwala Venkatesham
Prem Prakash
1 : 3
V. Subramanian
Sandaka Simhachalam
2 : 3
Sourav Kothari
Brijesh Damani
2 : 3
Arun Agrawal
Alok Kumar
3 : 1
Devendra Joshi
Siddharth Parikh
3 : 2
Manish Jain
Sarang Shroff
0 : 3
Balachandra Bhaskar

Quarter Finals
Pankaj Advani
4 : 1
Rupesh Shah
V. Subramanian
3 : 4
Sourav Kothari
Arun Agrawal
0 : 4
Alok Kumar
Siddharth Parikh
0 : 4
Balachandra Bhaskar

Semi Finals
Pankaj Advani
4 : 0
Sourav Kothari
Alok Kumar
3 : 4
Balachandra Bhaskar

Final
Pankaj Advani
5 : 0
Balachandra Bhaskar


Return to Tournament List
Select Player 2

Copyright 2017 billiard-junkies.org - All rights reserved.
Flag icons by Icondrawer.

Imprint

Felix Knoll | redphex@redphex.net
2380 Perchtoldsdorf | Austria