Rating List
Points / Hour List
Tournament List
Player / Country List

Select Player 1

Indian Championship 2011 - 2011-07-30

Group A
Pankaj Advani
-33333
Prem Prakash
0-3333
I.V. Rajeev
02-303
Shivashankar Shaw
000-00
Vishal Madan
1033-3
M.S. Reddy
01230-

Group B
Alok Kumar
-33313
Sandaka Simhachalam
0-3313
Nittin Kohli
01-333
Anshul Mittal
000-00
Shankar Rao
3313-3
Utsav Ramani
00131-

Group C
Geet Sethi
-33333
Raj Kumar
1-3131
Saket Sourabh
00-000
Ketan Chawla
033-32
D. Bhuwaneshwaran
0230-0
Siddharth Parikh
23333-


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 93
Group D
Dhruv Sitwala
-33333
Arun Agrawal
2-3313
Arif Akhtar
11-313
Subrat Das
000-30
Akram Khan
1331-
Abhineet Sharma
0103 -

Group E
Rupesh Shah
-33333
Sourav Kothari
2-3333
Kankan Shamsi
00-312
Abhishek Saini
000-00
Aditya Agrawal
0033-3
Shivam Arora
00332-

Group F
Ashok Shandilya
-33333
Shakeel Ahmed
0-3133
S.A. Saleem
00-333
Mahesh Jagdale
132-32
Kunal Manchanda
0000-1
Amit Sharma
00033-

Group G
Balachandra Bhaskar
-3333
Kalwala Venkatesham
1-333
Varun Madan
01-30
M.C. Manoj
001-2
I.H. Manudev
0033-

Group H
Shyam Jagtiani
-03333
Devendra Joshi
3-3333
Dhvaj Haria
21-013
Manish Jain
023-03
Durga Prasad
2033-3
Amit Lath
00001-

Last 16
Pankaj Advani
3 : 0
Shyam Jagtiani
Kalwala Venkatesham
3 : 2
Alok Kumar
Geet Sethi
3 : 0
Arun Agrawal
Shakeel Ahmed
0 : 3
Rupesh Shah
Balachandra Bhaskar
3 : 0
Shankar Rao
Prem Prakash
0 : 3
Devendra Joshi
Dhruv Sitwala
3 : 2
Siddharth Parikh
Sourav Kothari
2 : 3
Ashok Shandilya

Quarter Finals
Pankaj Advani
4 : 0
Kalwala Venkatesham
Geet Sethi
4 : 0
Rupesh Shah
Balachandra Bhaskar
4 : 0
Devendra Joshi
Dhruv Sitwala
4 : 1
Ashok Shandilya

Semi Finals
Pankaj Advani
4 : 0
Geet Sethi
Balachandra Bhaskar
4 : 1
Dhruv Sitwala

Final
Pankaj Advani
5 : 1
Balachandra Bhaskar


Return to Tournament List
Select Player 2

Copyright 2017 billiard-junkies.org - All rights reserved.
Flag icons by Icondrawer.

Imprint

Felix Knoll | redphex@redphex.net
2380 Perchtoldsdorf | Austria