Rating List
Points / Hour List
Tournament List
Player / Country List

Select Player 1

Indian Championship 2010 - 2010-09-03

Group A
Pankaj Advani
-33333
Sourav Kothari
1-3333
Pamin Shah
00-330
Amit Sharma
101-32
M.S. Reddy
0020-2
Amit Lath
00333-

Group B
Geet Sethi
-33333
Prem Prakash
0-3330
Anuj Bhargava
00-332
Arif Akhtar
001-31
Aayush Kumar
0001-0
Raj Kumar
03333-


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 93
Group C
Devendra Joshi
-23333
Shyam Jagtiani
3-3333
Akul Mehta
00-010
Chandresh Shah
013-33
Saket Sourabh
0030-
Sumesh Turki
0030 -

Group D
Dhruv Sitwala
-3333
Siddharth Parikh
2-333
Subrat Das
22-33
Sharvan Mohta
000-3
Vijay Goel
0021-

Group E
Ashok Shandilya
-33333
Arun Agrawal
0-3333
Shakeel Ahmed
11-333
Kanishk Jhanjharia
101-13
Khizar Raoof
0003-3
Aman Goel
00011-

Group F
Alok Kumar
-3333
Kalwala Venkatesham
0-333
Kunal Manchanda
00-00
Durga Prasad
003-3
Divya Sharma
0131-


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 83

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/billiard-junkies.org/ebsp/includes/tlist.php on line 93
Group G
Rupesh Shah
-3333
V. Subramanian
0-333
Rafath Habib
01-30
Dhvaj Haria
021-
I.V. Rajeev
113 -

Group H
Balachandra Bhaskar
-33333
Shahbaaz Khan
2-3333
Debasish Mukhopadhyay
10-113
Sandaka Simhachalam
013-33
R. Kartik
0032-3
Arun Chhabra
00000-

Last 16
Geet Sethi
3 : 0
V. Subramanian
Devendra Joshi
2 : 3
Dhruv Sitwala
Ashok Shandilya
3 : 0
Shahbaaz Khan
Kalwala Venkatesham
0 : 3
Pankaj Advani
Rupesh Shah
3 : 1
Siddharth Parikh
Arun Agrawal
2 : 3
Balachandra Bhaskar
Shyam Jagtiani
3 : 2
Sourav Kothari
Raj Kumar
0 : 3
Alok Kumar

Quarter Finals
Geet Sethi
2 : 4
Dhruv Sitwala
Ashok Shandilya
1 : 4
Pankaj Advani
Rupesh Shah
2 : 4
Balachandra Bhaskar
Shyam Jagtiani
0 : 4
Alok Kumar

Semi Finals
Dhruv Sitwala
2 : 4
Pankaj Advani
Balachandra Bhaskar
2 : 4
Alok Kumar

Final
Pankaj Advani
4 : 5
Alok Kumar

3rd Place Game
Dhruv Sitwala
2 : 0
Balachandra Bhaskar


Return to Tournament List
Select Player 2

Copyright 2017 billiard-junkies.org - All rights reserved.
Flag icons by Icondrawer.

Imprint

Felix Knoll | redphex@redphex.net
2380 Perchtoldsdorf | Austria